කුඩා දරුවන් ස්මාර්ට් ෆෝන්ස් වලට ඇබ්බැහි කරවන්න එපා ! Don’t make kids get addicted to smart phones !

Don’t make kids get addicted to smart phones. ස්මාර්ට් ෆෝන්ස් කියන්නෙ ලෝකෙයේ මහා පෙරළියක් ඇතිකරපු තාක්ෂණික උපාංගයක්නෙ. මුලින්ම ආපු හෑන්ඩ් ෆෝන් එක තමයි මේ විදියට අද දියුණු වෙලා තියෙන්නෙ. මෑතකදී කරල තියෙන සංගණන වලින් කියවෙන විදියට අද ලංකාවේ ස්මාර්ට් ෆෝන්ස් භාවිතා කරන්නන් බර ගාණක් ඉනනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට ප්‍රයෝජනවත් මේ උපකරණය ඕන කෙනෙක්ට පාවිච්චි […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>