ශ්‍රී ලංකාවටම ආවේණික පලතුරු විශේෂයන් මෙන්න – Native Fruits to Sri Lanka

Learn about Native Fruits to Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාවටම ආවේණික පලතුරු විශේෂයන් මෙන්න ලංකාවේ ජීවත්වෙන අපි පිටරට වලින් එන ඇපල් දොඩම් ගැන නිතර කතාකරනවා. ලංකාවේ වැඩි වශයෙන් විකිණෙන්නෙත් පිට රටවලින් එන පලතුරු වර්ග තමයි (විශේෂයෙන්ම කොළඹ ප්‍රදේශයේ.) නමුත් මේ ලිපියෙන් අපි අද කතාකරන්නේ ලක් දෙරණටම ආවේණික වූ විශේෂ පලතුරු ගැනයි. ඒම පලතුරු වලට වැඩි වටිනාකමක් දීම තමයි […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>