රැකියාවකට අයඳුම් කිරීමට CV එකක් හදාගන්නේ කොහොමද ? – How to Write a CV or Curriculum Vitae for job interviews

Learn how to prepare a Curriculum Vitae ( Job Resumes ) for job interviews. අපි හැම කෙනෙක්ම ජීවිතයේ CV එකක් හදාගන්න අවශ්‍යවෙන තැනට එනවනෙ. ඉගෙනීමේ කටයුතු ඉවරවෙලා හරි ඒ අතරතුර හරි අපිට රැකියාවක් කරන්න වෙනවා. ඉතින් රැකියාවක් සඳහා අයඳුම් කරන එක් විදියක් තමයි CV එක. CV එක මේ විදියට හදන්න කියලා එක විදියක් කාටත් කියන්න […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>

විදේශ ගමන් බලපත්‍රය ලබාගන්න විධිය සවිස්තරාත්මකව මෙන්න – How to get the passport in Sri Lanka

Learn the process and requirements of getting the passport in Sri Lanka, if you still did not get your Sri Lankan passport yet. ලංකාවෙන් වෙන රටකට ගුවන් මඟින් ගමන් කිරීම සඳහා ඔබ සතුව තිබිය යුතු සහතිකය තමයි විදේශ ගමන් බලපත්‍රය. කුඩා පොතක් වැනි මේ බලපත්‍රය නැතිව ඔබට ලංකාවේ ගුවන්තොටුපොලකින් වෙනත් රටකට යන්න බෑ. තව රටකට […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>

රියදුරු බලපත කරදරයක් නැතිව අලුත් කරන විධිය මෙන්න – How to renew the driving license in Sri Lanka

Learn the process and requirements of renewing the Driving License in Sri Lanka. මෙන්න ඔබ බලාගෙනම හිටපු ලිපියක්. කරදරයක් නැතිව ශ්‍රී ලංකා රියදුරු බලපත්‍රය ( ලයිසන් ) එක අලුත් කරන විධිය තමයි මේ ලිපියෙන් අපි විස්තර කරන්නේ. ඉතින් ඔබේ ලයිසන් එක ළඟදීම කල් ඉකුත්වෙන්න යනවා නම් මේ ලිපිය අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න. ඇයි රියදුරු බලපත අලුත් කරන්න […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>

වාහන රියදුරු බලපත්‍රය ලබාගන්න විදියයි මේ – How to get the driving license in Sri Lanka

Learn the process and requirements of getting the latest Smart Card based Driving License in Sri Lanka. 2009ය වසරේ සිට හඳුන්වාදුන් දුන්නු ස්මාර්ට් කාඩ් (Smart Card) ලයිසන් එක ගන්න විධිය ගැන තමයි අපි මේ ලිපියෙන් අද කතා කරන්නේ. රියදුරු බලපත ලබාගැනීම අපි කාගේත් ජීවිතවල එක් කඩඉමක්. පිටරට වල නම් ලයිසන් එක ලැබුණම ඒක සමරන්න පාටිත් […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>

නිවසක් මිලට ගැනීමේදී ඔබ හිතන්න ඕන දේවල් – Things to consider when buying a house in Sri Lanka

Every Sri Lankan will dream of either building or purchasing an already built house ( New or old as most are busy with office or business work ! ). So we hope this article will be useful for you in finding and buying your dream house in Sri Lanka. තමාටම කියා නිවසක් මිලදීගැනීම අප හැමගේම […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>

ඉඩමක් ගැනීමේදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ වැදගත් කාරණා – Things to consider when buying a land in Sri Lanka

Are you planning to buy a land to build your dream house in Sri Lanka ? Then this sinhala article will be helpful to you in finding a more suitable land to build your house or office in Sri Lanka. ඔබත් ඔබේ සිහින නිවහන හදන්න ඉඩමක් ගන්නද සැලසුම් කරන්නේ ? හැබැයි ඉඩමක් ගැනීමේදී වැදගත් කාරණා […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>

ලැප්ටොප් එකක් ගනිද්දී හිතන්න ඕන දේවල් – Things to consider when buying a laptop in Sri Lanka

Are you planning to buy a laptop computer in Sri Lanka ? Then this sinhala article will be helpful to you in finding an affordable and more suitable laptop for your personnel or office or for gaming use in Sri Lanka. ඔබත් අලුත් ලැප්ටොප් එකක් ගන්නද හිතන් ඉන්නේ ? එහෙනම්, ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණා […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>

ඔබෙගේ සිරුරේ ඇති ජල ප්‍රමාණය අඩුබව විදහා දක්වන අනතුරු සංඥා 5ක් / Be Aware Of These Signs Of Dehydration

Be Aware of these Signs Of Dehydration which could lead to severe health issues or it could be even deadly – A sinhala article by Kalavita Sri Lanka. ඔබෙගේ සිරුරේ ඇති ජල ප්‍රමාණය අඩුබව ( විජලනය ) විදහා දක්වන අනතුරු සංඥා 5ක් ගැන සිංහලෙන් දැනගනිමු. අප සියල්ලන්ම දන්නා පරිද්දෙන් සෑම දිනකම අප, අපගේ ශරීරයට අවශ්‍ය​වන […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>

වයස විස්ස වනවිට ඔබ විසින් මුදල් පිළිබඳව ගතයුතු තීරණ 8ක් / Eight Smart Financial Decisions To Make In Your 20s

Eight Smart Financial Decisions To Make in Your 20’s to gain financial stability with time as this age would be the ideal time to start as a Sri Lankan – A sinhala article by Kalavita. වයස විස්ස වනවිට ඔබ විසින් මුදල් පිළිබඳව ගතයුතු තීරණ 8ක් ගැන සිංහලෙන් දැනගනිමු. අවිඥානය ප්‍රමෝදයක් ගෙන දියහැක. නමුත්, ඔබගේ මුදල් […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>

මානසික ආතතිය නැතිකරන ආහාර 9ක් / Eat These Foods For a Stress-Free Life

Eating below mentioned  Foods will help you for a Stress-Free Life. – Sinhala article by Kalavita Sri Lanka. මානසික ආතතිය නැතිකරන ආහාර 9ක් ගැන සිංහලෙන් දැනගනිමු මානසික ආතතිය සමඟ සටන්කිරීම ඉතා අපහසු වුනත් එය පාලනය කිරීම පහසු කරන ආහාර වර්ග තියෙනබව ඔබ දන්නවාද? මෙම විශේෂ පෝෂකයන් අන්තර්ගතවෙන ආහාර රටාවක් ඇතිකරගෙන මානසික ආතතිය හා තවත් තත්වයන් පාලනය […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>