රැකියාවකට අයඳුම් කිරීමට CV එකක් හදාගන්නේ කොහොමද ? – How to Write a CV or Curriculum Vitae for job interviews

Learn how to prepare a Curriculum Vitae ( Job Resumes ) for job interviews. අපි හැම කෙනෙක්ම ජීවිතයේ CV එකක් හදාගන්න අවශ්‍යවෙන තැනට එනවනෙ. ඉගෙනීමේ කටයුතු ඉවරවෙලා හරි ඒ අතරතුර හරි අපිට රැකියාවක් කරන්න වෙනවා. ඉතින් රැකියාවක් සඳහා අයඳුම් කරන එක් විදියක් තමයි CV එක. CV එක මේ විදියට හදන්න කියලා එක විදියක් කාටත් කියන්න […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>

ඉඩමක් ගැනීමේදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ වැදගත් කාරණා – Things to consider when buying a land in Sri Lanka

Are you planning to buy a land to build your dream house in Sri Lanka ? Then this sinhala article will be helpful to you in finding a more suitable land to build your house or office in Sri Lanka. ඔබත් ඔබේ සිහින නිවහන හදන්න ඉඩමක් ගන්නද සැලසුම් කරන්නේ ? හැබැයි ඉඩමක් ගැනීමේදී වැදගත් කාරණා […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>

ලැප්ටොප් එකක් ගනිද්දී හිතන්න ඕන දේවල් – Things to consider when buying a laptop in Sri Lanka

Are you planning to buy a laptop computer in Sri Lanka ? Then this sinhala article will be helpful to you in finding an affordable and more suitable laptop for your personnel or office or for gaming use in Sri Lanka. ඔබත් අලුත් ලැප්ටොප් එකක් ගන්නද හිතන් ඉන්නේ ? එහෙනම්, ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණා […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>

ඔබෙගේ සිරුරේ ඇති ජල ප්‍රමාණය අඩුබව විදහා දක්වන අනතුරු සංඥා 5ක් / Be Aware Of These Signs Of Dehydration

Be Aware of these Signs Of Dehydration which could lead to severe health issues or it could be even deadly – A sinhala article by Kalavita Sri Lanka. ඔබෙගේ සිරුරේ ඇති ජල ප්‍රමාණය අඩුබව ( විජලනය ) විදහා දක්වන අනතුරු සංඥා 5ක් ගැන සිංහලෙන් දැනගනිමු. අප සියල්ලන්ම දන්නා පරිද්දෙන් සෑම දිනකම අප, අපගේ ශරීරයට අවශ්‍ය​වන […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>