ශ්‍රී ලංකාවටම ආවේණික පලතුරු විශේෂයන් මෙන්න – Native Fruits to Sri Lanka

Learn about Native Fruits to Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාවටම ආවේණික පලතුරු විශේෂයන් මෙන්න ලංකාවේ ජීවත්වෙන අපි පිටරට වලින් එන ඇපල් දොඩම් ගැන නිතර කතාකරනවා. ලංකාවේ වැඩි වශයෙන් විකිණෙන්නෙත් පිට රටවලින් එන පලතුරු වර්ග තමයි (විශේෂයෙන්ම කොළඹ ප්‍රදේශයේ.) නමුත් මේ ලිපියෙන් අපි අද කතාකරන්නේ ලක් දෙරණටම ආවේණික වූ විශේෂ පලතුරු ගැනයි. ඒම පලතුරු වලට වැඩි වටිනාකමක් දීම තමයි […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>

රැකියාවකට අයඳුම් කිරීමට CV එකක් හදාගන්නේ කොහොමද ? – How to Write a CV or Curriculum Vitae for job interviews

Learn how to prepare a Curriculum Vitae ( Job Resumes ) for job interviews. අපි හැම කෙනෙක්ම ජීවිතයේ CV එකක් හදාගන්න අවශ්‍යවෙන තැනට එනවනෙ. ඉගෙනීමේ කටයුතු ඉවරවෙලා හරි ඒ අතරතුර හරි අපිට රැකියාවක් කරන්න වෙනවා. ඉතින් රැකියාවක් සඳහා අයඳුම් කරන එක් විදියක් තමයි CV එක. CV එක මේ විදියට හදන්න කියලා එක විදියක් කාටත් කියන්න […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>

විදේශ ගමන් බලපත්‍රය ලබාගන්න විධිය සවිස්තරාත්මකව මෙන්න – How to get the passport in Sri Lanka

Learn the process and requirements of getting the passport in Sri Lanka, if you still did not get your Sri Lankan passport yet. ලංකාවෙන් වෙන රටකට ගුවන් මඟින් ගමන් කිරීම සඳහා ඔබ සතුව තිබිය යුතු සහතිකය තමයි විදේශ ගමන් බලපත්‍රය. කුඩා පොතක් වැනි මේ බලපත්‍රය නැතිව ඔබට ලංකාවේ ගුවන්තොටුපොලකින් වෙනත් රටකට යන්න බෑ. තව රටකට […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>

රියදුරු බලපත කරදරයක් නැතිව අලුත් කරන විධිය මෙන්න – How to renew the driving license in Sri Lanka

Learn the process and requirements of renewing the Driving License in Sri Lanka. මෙන්න ඔබ බලාගෙනම හිටපු ලිපියක්. කරදරයක් නැතිව ශ්‍රී ලංකා රියදුරු බලපත්‍රය ( ලයිසන් ) එක අලුත් කරන විධිය තමයි මේ ලිපියෙන් අපි විස්තර කරන්නේ. ඉතින් ඔබේ ලයිසන් එක ළඟදීම කල් ඉකුත්වෙන්න යනවා නම් මේ ලිපිය අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න. ඇයි රියදුරු බලපත අලුත් කරන්න […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>

වාහන රියදුරු බලපත්‍රය ලබාගන්න විදියයි මේ – How to get the driving license in Sri Lanka

Learn the process and requirements of getting the latest Smart Card based Driving License in Sri Lanka. 2009ය වසරේ සිට හඳුන්වාදුන් දුන්නු ස්මාර්ට් කාඩ් (Smart Card) ලයිසන් එක ගන්න විධිය ගැන තමයි අපි මේ ලිපියෙන් අද කතා කරන්නේ. රියදුරු බලපත ලබාගැනීම අපි කාගේත් ජීවිතවල එක් කඩඉමක්. පිටරට වල නම් ලයිසන් එක ලැබුණම ඒක සමරන්න පාටිත් […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>

නිවසක් මිලට ගැනීමේදී ඔබ හිතන්න ඕන දේවල් – Things to consider when buying a house in Sri Lanka

Every Sri Lankan will dream of either building or purchasing an already built house ( New or old as most are busy with office or business work ! ). So we hope this article will be useful for you in finding and buying your dream house in Sri Lanka. තමාටම කියා නිවසක් මිලදීගැනීම අප හැමගේම […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>

ඉඩමක් ගැනීමේදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ වැදගත් කාරණා – Things to consider when buying a land in Sri Lanka

Are you planning to buy a land to build your dream house in Sri Lanka ? Then this sinhala article will be helpful to you in finding a more suitable land to build your house or office in Sri Lanka. ඔබත් ඔබේ සිහින නිවහන හදන්න ඉඩමක් ගන්නද සැලසුම් කරන්නේ ? හැබැයි ඉඩමක් ගැනීමේදී වැදගත් කාරණා […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>