ඔබත් සමාජජාලා වලට ඇබ්බැහි වෙලාද ? මෙන්න විසඳුම – Are you addicted to Social media ? here is a solution for you !

Are you addicted to Social media ? Here is a solution for you. ඔබත් සමාජජාලා වලට ඇබ්බැහි වෙලාද ගලවෙන්නම බැරිවෙන්න ? මෙන්න විසදුම ෆේස්බුක්, ට්විටර් වගේ සමාජජාලා වල පැය ගණන් කාලය නාස්ති කර කර ඉන්න කෙනෙක්ද ඔබ ? ඔබ දන්නවාද, මේකත් එක්තරා මානසික ගැටලුවක් කියලා. මානසික වෛද්‍යවරු කරල තියෙන නවතම පරීක්ෂණ වලින් තහවරු වෙලා තියෙන්නෙ […]

Read Complete Article / සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතැනින් >>>